Beleidsdoelen

Kwaliteitsnet goederenvervoer op orde

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

464

450

450

450

Materiële lasten

650

820

825

550

Totaal Lasten

1.114

1.270

1.275

1.000

Saldo beleidsdoel excl. reserves

1.114

1.270

1.275

1.000

De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023

Beleidsuitvoering Goederenvervoer

650

820

825

550

Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 

650

820

825

550

Overige  lasten

Apparaatskosten 

464

450

450

450

Totaal overige lasten

464

450

450

450

Totaal lasten beleidsdoel 

1.114

1.270

1.275

1.000

Baten beleidsdoel

Saldo beleidsdoel ex reserves

1.114

1.270

1.275

1.000

Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023 en het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma.

Overige lasten
De apparaatskosten maken deel uit van het opgenomen totaalbedrag in het Mobiliteitsprogramma.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57