Beleidsdoelen

Effecten mobiliteit op leefomgeving

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

329

318

318

318

Materiële lasten

894

1.094

1.094

894

Totaal Lasten

1.223

1.412

1.412

1.212

Saldo beleidsdoel excl. reserves

1.223

1.412

1.412

1.212

De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023

Beleidsuitvoering Kwaliteit Leefomgeving

894

1.094

1.094

894

Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 

894

1.094

1.094

894

Overige  lasten
Apparaatskosten

329

318

318

318

Totaal overige lasten

329

318

318

318

Totaal lasten beleidsdoel 

1.223

1.412

1.412

1.212

Baten beleidsdoel

Saldo beleidsdoel ex reserves

1.223

1.412

1.412

1.212

Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023. Bij de begroting 2021 is hierop een korting toegepast.

Overige lasten
De apparaatskosten maken deel uit van het opgenomen totaalbedrag in het Mobiliteitsprogramma.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57