Effecten mobiliteit op leefomgeving

Meerjarendoelen

5.6.4

Het behalen van de WHO-normen  voor luchtkwaliteit is dichterbij gekomen

In de uitvoeringsagenda schone lucht zijn diverse activiteiten voor mobiliteit opgenomen. Deze zijn belegd binnen de diverse uitvoeringsprogramma’s voor mobiliteit. Op basis van de komende update van de uitvoeringsagenda schone lucht worden ook voor mobiliteit nadere maatregelen uitgewerkt.

Beoogd resultaat 2021
·   Uitwerking onderdeel mobiliteit in de update van de uitvoeringsagenda schone lucht.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57