Beleidsdoelen

Vraag - aanbod mobiliteit goed afgestemd

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

719

694

694

694

Materiële lasten

2.410

2.985

2.115

2.000

Baten

-

-

-

-

Totaal Baten

Saldo beleidsdoel excl. reserves

3.129

3.679

2.809

2.694

De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023

Beleidsuitvoering Smart Mobility

2.410

2.985

2.115

2.000

Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 

2.410

2.985

2.115

2.000

Overige  lasten

Apparaatskosten 

719

694

694

694

Totaal overige lasten

719

694

694

694

Totaal lasten beleidsdoel 

3.129

3.679

2.809

2.694

Baten beleidsdoel

Saldo beleidsdoel ex reserves

3.129

3.679

2.809

2.694

Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023 en het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma. Bij de begroting 2021 is hierop een korting toegepast.

Overige lasten
De apparaatskosten maken deel uit van het opgenomen totaalbedrag in het Mobiliteitsprogramma.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57