Vraag - aanbod mobiliteit goed afgestemd

Meerjarendoelen

5.7.1

De basis is beter op orde

Wij zorgen ervoor dat alle databronnen die mobiliteitsdata leveren in kaart worden gebracht (voor zover dat nog niet is gebeurd) en bruikbaar zijn. Dit betekent dat de data straks up-to-date, geordend en gereed is om veilig toe te passen voor doeleinden die we vooraf definiëren. We ontwikkelen daarvoor een methode die zorgt dat de ingewonnen data de juiste invulling geeft aan beleidsvragen en geschikt is om multimodaal te kunnen sturen. We zorgen ervoor dat alle wegbeheerders op elkaar zijn aangesloten en reizigers en goederen door de gehele provincie gepland kunnen reizen.

Beoogd resultaat 2021
·   Regionale databehoeften zijn in kaart gebracht. Onze partners in de regio hebben ook behoefte aan data en informatie; waar mogelijk moeten we gezamenlijk optrekken en databronnen meervoudig gebruiken om dubbel werk en dubbele kosten te voorkomen.
·   Databronnen zijn in kaart gebracht en de kwaliteit van databronnen is vastgesteld. We hebben in beeld gebracht of onze databronnen voldoen aan de informatiebehoeften.
·   Toepassingen van data zijn gedefinieerd. Het is duidelijk hoe we de databronnen gebruiken, organiseren en toepassen in de verschillende werkprocessen.
·   Digitalisering overheden: organisatie voor digitalisering van mobiliteitsdata (data top 15) op orde, om te kunnen aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57