Vraag - aanbod mobiliteit goed afgestemd

Meerjarendoelen

5.7.2

De techniek op straat is beter ontwikkeld

Vervoerders en reizigers in de auto, op de fiets en in het openbaar vervoer stellen we in staat optimaal te profiteren van slimme technologie op straat, zoals iVRI’s. Zij kunnen actuele en lokale mobiliteitsinformatie ontvangen die bijvoorbeeld door een nieuwe generatie sensoren via een krachtig en betrouwbaar ICT-netwerk wordt ontsloten, zodat er multimodaal gestuurd en gemeten kan worden.

Beoogd resultaat 2021

  • Met het plaatsen van 30 nieuwe iVRI’s, toekomstbestendige verkeerslichten maken we multimodale sturing en communicatie tussen voertuigen/personen en verkeerslichten mogelijk
  • Zorg dragen voor een stabiel, betrouwbaar en veilig ICT-netwerk om communicatie tussen voertuigen en verkeerlichten veilig mogelijk te maken
  • Multimodale streefwaarden ten behoeve van doorstroming toetsen door de implementatie van de juiste monitoringstool (vervangen kwaliteitscentrale)
  • Verminderen van files en verkeersopstoppingen door incidenten en knelpunten door de wegbeheerder er automatisch op te attenderen als deze ontstaan, door slim gebruik te maken van datastromen en applicaties
  • In Q2 2021 is een roadmap ontwikkeld om iDiensten te kunnen afnemen via het landelijke raamcontract
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57