Vraag - aanbod mobiliteit goed afgestemd

Meerjarendoelen

5.7.4

Het mobiliteitsmanagement is van betere kwaliteit

Wij richten ons met mobiliteitsmanagement op het initiëren van maatregelen die ander reisgedrag van mensen en bedrijven stimuleren. Dat is op dit moment deels ondergebracht bij het programma Goedopweg.
Beoogd resultaat 2021
o   Versterkte samenwerking met Goedopweg waardoor doelen beter op elkaar aansluiten; we ondersteunen de aanpak gericht op werkgevers en de doelgroep ‘reizigers onder de 15 kilometer’
o   MAAS in Leidsche Rijn is gestart, de eerste resultaten zijn bekend en we bepalen de vervolgstappen
o   Doelgroepgericht mobiliteitsmanagement is ingezet in economische kerngebieden
o   Vanuit de uitvoeringsprogramma’s Openbaar Vervoer en Smart Mobility starten we een studie naar het doorvoeren van slimme verbeteringen op straat in het op- en afschalen van lijnvoering in het openbaar vervoer
o   Voortzetten samenwerkingsverband met de TU Delft betreffende OV en first en last mile (voor- en natransport)
o   Voortzetten samenwerking met werkgevers via regio Foodvalley

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57