Beleidsdoelen

Locaties per fiets veilig, comfortabel

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

1.335

1.363

1.363

473

Kapitaallasten

-

-

-

-

Materiële lasten

16.768

16.193

21.138

9.250

Baten

-

-

-

-

Totaal Baten

Saldo beleidsdoel excl. reserves

18.103

17.556

22.501

9.723

De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023

Bijdragen Fiets

14.200

13.550

18.725

8.000

Beleidsuitvoering Fiets

2.568

2.643

2.413

1.250

Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 

16.768

16.193

21.138

9.250

Overige  lasten

Apparaatskosten 

1.335

1.363

1.363

1.363

Totaal overige lasten

1.335

1.363

1.363

1.363

Totaal lasten beleidsdoel 

18.103

17.556

22.501

10.613

Baten beleidsdoel

Saldo beleidsdoel ex reserves

18.103

17.556

22.501

10.613

Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023 en het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma.

Overige lasten
De apparaatskosten maken deel uit van het opgenomen totaalbedrag in het Mobiliteitsprogramma.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57