Locaties per fiets veilig, comfortabel

Meerjarendoelen

5.3.4

Stimuleren van gezond en veilig fietsgedrag is beter

De regionale gedragscampagne ‘ik fiets’ had in 2020 een flinke uitdaging in het werven van deelnemers, door de lockdown periode tijdens de Coronacrisis. Bij een situatie waarin veel mensen thuiswerken, vraagt de gedragscampagne om een aangepaste aanpak. In het tweede deel van 2020 is hieraan vorm gegeven en maakte de campagne een doorstart. In 2021 bereikt de campagne 10.575 deelnemers (wanneer situatie rondom Corona onder controle is en het woon-werkverkeer weer op gang is gekomen). Door de vernieuwde aanpak zijn ook meerdere werkgevers actief betrokken bij de ‘ik fiets’ gedragscampagne. De provincie pakt dit samen met GoedopWeg op. Als werkgever kan de provincie niet achterblijven en organiseert zij meerdere acties om werknemers te stimuleren (vaker) de fiets te gebruiken. Het programma Doortrappen loopt bij meerdere gemeenten en ondersteunt activiteiten van de provincie om oudere inwoners zo lang mogelijk veilig te laten fietsen. Voor de doelgroepen basisschoolkinderen en nieuwe Nederlanders is een aanpak uitgerold die in 2021 leidt tot een toename in het fietsgebruik onder de deelnemers.

Beoogd resultaat 2021

  • 10.575 unieke deelnemers nemen deel aan de regionale ‘ik fiets’ gedragscampagne
  • 8 gemeenten zijn actieve ‘ik fiets’ gemeente (geweest)
  • 15 werkgevers nemen actief deel aan de ‘ik fiets’ gedragscampagne
  • Gedragscampagne “Ga toch fietsen” bereikt 80% van de medewerkers van de eigen organisatie (provincie Utrecht)
  • 15% groei t.o.v. 2020 in het aantal deelnemers aan stimuleringsacties voor nieuwe Nederlanders in de provincie (0-meting vindt eind 2020 plaats)
  • 15% van de deelnemers aan de fietsstimuleringsacties voor basisschoolkinderen maakt aantoonbaar vaker gebruik van de fiets
  • Start stimulering fietsgebruik langere afstanden (tussen 7,5-15 km)
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57