Locaties per fiets veilig, comfortabel

Meerjarendoelen

5.3.3

Slim fietsen wordt op meer plaatsen ingevoerd

Dé fietsregio van Europa
We hebben de ambitie om van Utrecht dé fietsregio van Europa te maken. Samen met alle partijen die van Utrecht een topfietsregio maken en met inwoners, werkgevers, werknemers en belangengroeperingen, werken we in 2021 aan een stevige profilering. We zijn al goed op weg: in 2020 zijn Utrecht en Veenendaal uitgeroepen tot respectievelijk wereldfietsstad en fietsstad van Nederland. In 2021 geven we verder invulling aan deze ambitie. Dit doen we onder andere door met onze partners de regio Utrecht tijdens de European Mobility Week in september écht op de kaart te zetten. Deze week is de afgelopen jaren uitgegroeid tot hét moment waarop regiopartijen, gemeenten en andere organisaties in heel Europa (en ver daarbuiten) duurzame mobiliteit op de kaart zetten. Daarnaast spelen Utrecht Bike Community (UBC) en het innovatieplatform Fietspad van de Toekomst een belangrijke rol in het bereiken van de ambitie.   

Innovatie
In 2020 vinden de eerste pilots plaats van de winnaars van de prijsvraag Fietspad van de Toekomst en in 2021 draaien alle drie de pilots. Ook geven we in 2021 verder invulling aan het innovatieplatform Fietspad van de Toekomst om zo fietsinnovaties in de regio te versnellen. In het Fietslab experimenteren we met fietsinnovaties (en starten we de pilots). Daarnaast organiseren we challenges en brengen we ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen, experts, ervaringsdeskundigen, particulieren en investeerders uit onze regio bij elkaar.

Het stimuleren van het fietsgebruik door het verbeteren van het Regionaal fietsnetwerk, de aanleg van snelfietsroutes, het realiseren van voldoende en aantrekkelijke fietsvoorzieningen en het uitvoeren van gedragscampagnes doen we niet alleen en we doen het onderbouwd. Hiervoor is data en kennisontwikkeling en -uitwisseling nodig. Het vraagt ook om experimenteerruimte en slimme toepassingen. In 2020 is het gebruiksvriendelijk dashboard online gegaan en in 2021 vullen we deze verder met de resultaten van onder andere ons regionaal fietstelnet, de ‘ik fiets’ data, en het BRUTUS fietsverkeersmodel met het prognosejaar 2030. Met deze slimme toepassing waarin we samenwerken met kennisinstellingen, CROW, andere provincies en Tour de Force, krijgen we steeds meer inzicht in het effect van fietsmaatregelen op de veiligheid, doorstroming en bereikbaarheid van de regio. Gemeenten helpen we hiermee bij hun planvorming.  

Eind 2020 zijn alle VRI’s en iVRI’s voorzien van de Schwung applicatie. Schwung biedt de mogelijkheid fietsers te detecteren en voor hen eerder en/of langer groen te genereren. In 2021 zorgen we er met gemeenten voor dat een groot aantal (i)VRI’s op voor fietsers belangrijke locaties ook daadwerkelijk geconfigureerd is, zodat fietsers maximaal voordeel hebben van Schwung. Daarnaast nemen we in 2021 (vanuit het uitvoeringsprogramma Smart Mobility) nieuwe software waarmee de (i)VRI’s worden bestuurd in gebruik. Hierdoor kunnen we het doorstromen van alle modaliteiten flink optimaliseren.

Onderzoek
Binnen deze actielijn zetten we ook in op onderzoek. Het thema ‘plek op de weg van de speed pedelec’ en breder ‘omgaan met snelheidsverschillen op het fietspad’ pakken we in 2021 actief op met kennisinstellingen en landelijk in Tour de Force-verband. Plan is om deel te nemen aan een belevingsonderzoek naar ‘overlastgevende groepen op het fietspad’, waarbij wordt gekeken naar o.a. plek op de weg, gedrag en snelheid.

Beoogd resultaat 2021

  • In 2021 zetten we regio Utrecht op landelijk en op Europees niveau op de kaart als dé fietsregio van Europa tijdens de European Mobility Week. Concreet organiseren we samen met partners meerdere activiteiten en voeren we gedurende het jaar door campagne.
  • De pilots van de winnaars van de prijsvraag Fietspad van de Toekomst lopen, zijn afgerond en geëvalueerd.
  • Vanuit het innovatieplatform Fietspad van de Toekomst zijn 2-5 pilots georganiseerd.
  • De fietstunnelpotentiescan is opgenomen in het gebruiksvriendelijke fietsdatadashboard.
  • 3 kennissessies zijn georganiseerd voor o.a. gemeenten, aan de hand van de beschikbare data en om innovatie aan te jagen .
  • Samen met gemeenten zijn de voor fietsers belangrijke (i)VRI’s geconfigureerd zodat zij maximaal voordeel hebben van Schwung.
  • Start pilot project Minder hinder voor de fiets uit UP Fiets met als doel het verkeersmanagement van fietsers op een vergelijkbaar niveau te brengen met die van openbaar vervoer en auto.
  • Private partijen dragen 40% van de kosten van de Utrecht Bike Community.
  • De Utrecht Bike Community organiseert o.l.v. een publiek-privaat bestuur minimaal 4 (virtuele/fysieke) themabijeenkomsten.
  • Onderzoek en landelijke afstemming over de plek op de weg van de speed pedelec en over hoe om te gaan met grote snelheidsverschillen op het fietspad.
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57