Locaties per fiets veilig, comfortabel

Meerjarendoelen

5.3.2

De keten is sterker

De beschikbaarheid van kwalitatief goede voorzieningen bij (OV)-knooppunten en in de first en last mile zijn belangrijk om aan een vlot, veilig en comfortabel Regionaal fietsnetwerk te kunnen voldoen. Dit stimuleert namelijk het gebruik van het OV en maakt de noodzakelijke strekking van regionale buslijnen mogelijk. We investeren daarom in voldoende stallingsplekken op stations en bij regionale bushaltes. De stations en stallingen die de druk op Utrecht CS ontlasten, hebben daarbij prioriteit. We werken daarvoor samen met gemeente Utrecht, ProRail en NS de maatregelen uit de Brede Variantenstudie (opgesteld in het kader van U Ned) verder uit.

Eind 2020 is ook bekend aan hoeveel fietsenstallingen bij stations het Rijk vanuit het Klimaatakkoord 40% cofinanciering levert. Op basis daarvan vindt in samenwerking met ProRail, NS en gemeenten de uitvoering plaats.

Beoogd resultaat 2021

  • We leveren een bijdrage aan de realisatie van circa 1300 stallingsplekken bij stations (naar verwachting bij station Abcoude, Breukelen, Utrecht Lunetten, Utrecht Overvecht)
  • We leveren een bijdrage aan de planvorming van circa 4300 stallingsplekken bij stations (naar verwachting bij Amersfoort Centraal, Amersfoort Schothorst en Amersfoort Vathorst)
  • We leveren een bijdrage aan gemeenten voor het plaatsen van circa 500 fietsenrekken bij bushaltes en realiseren zelf naar verwachting 300 extra stallingsplekken bij onze eigen bushaltes.
  • We zetten in op een vervolg van het gebruikersonderzoek dat in 2020 is uitgevoerd bij busstation Lekbrug Vianen en leveren een bijdrage aan de verbetering van en minimaal 50 extra stallingsplekken bij busstation Lekbrug Vianen
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57