Beleidsdoelen

Zoetwatervoorziening van goede kwaliteit

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

501

506

506

506

Materiële lasten

281

206

206

206

Baten

-

-

-

-

Totaal Baten

Saldo beleidsdoel excl. reserves

782

712

712

712

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57