Beleidsdoelen

De bodemdaling en broeikasgasuitstoot

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

470

476

476

476

Materiële lasten

4.250

3.750

3.750

3.750

Baten

-

-

-

-

Totaal Baten

Saldo beleidsdoel excl. reserves

4.720

4.226

4.226

4.226

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57