De bodemdaling en broeikasgasuitstoot

Meerjarendoelen

3.5.2

Door uitvoeren maatregelen via gebiedsprocessen is bodemdaling en broeikasgasuitstoot verminderd

Maatregelen voor het afremmen van bodemdaling en het verminderen van de broeikasgasuitstoot nemen we via gebiedsprocessen, vooral ook gericht op het verminderen van de stikstofemissie. Andere beleidsdoelen in deze integrale aanpak kunnen zijn: waterkwaliteit, biodiversiteit & natuur en energie. Per gebied zal dit verschillen.

Bij het uitvoeren van de gebiedsprocessen willen we gebruik maken van de gebiedscommissie Utrecht-West, vanwege haar goede netwerk en deskundigheid op het onderwerp bodemdaling.  

Beoogd resultaat 2021  

  • In nauwe samenwerking met onze partners is een Regionale Veenweiden Strategie opgesteld waarin staat aangegeven waar en hoe we de bodemdaling met prioriteit aanpakken (beleidsdocument)  
  • In de gebieden met een sterke bodemdaling en die dicht bij N2000-gebieden liggen, zijn 2 nieuwe gebiedsprojecten gestart, primair gericht op het afremmen van bodemdaling, waarbij we andere doelen (oa stikstof) als koppelkans meenemen
  • Enkele lopende gebiedsprojecten zijn verbreed/geïntensiveerd met het onderwerp afremmen bodemdaling
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57