Beleidsdoelen

Verkenningen en regionale programma's

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

1.244

1.200

1.200

1.200

Materiële lasten

15.380

14.180

16.180

14.830

Baten

-

-

-

-

Totaal Baten

Saldo beleidsdoel excl. reserves

16.624

15.380

17.380

16.030

De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023

Verkenningen

3.000

3.000

3.000

3.000

Aandeel regionale programma's (VERDER en MIRT)

10.500

10.500

10.500

10.500

Monitoring en evaluatie

300

300

300

300

Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 

13.800

13.800

13.800

13.800

Overige  lasten

Mobiliteitsprogramma 2014-2018

1.580

380

2.380

1.030

Apparaatskosten

1.244

1.200

1.200

1.200

Totaal overige lasten

2.824

1.580

3.580

2.230

Totaal lasten beleidsdoel 

16.624

15.380

17.380

16.030

Baten beleidsdoel

Saldo beleidsdoel ex reserves

16.624

15.380

17.380

16.030

Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023.

Overige lasten
Mobiliteitsprogramma 2014-2018 betreffen kosten ter afronding van het oude programma.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57