Verkenningen en regionale programma's

Meerjarendoelen

5.8.1

Het uitvoeren van verkenningen is beter afgestemd op de behoefte

Op basis van ontwikkelingen van knelpunten en de indicatoren voeren we gericht studies uit om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Ook in 2021 voeren we diverse kleine en grote verkenningen, integraal over de uitvoeringsprogramma’s mobiliteit heen en ook specifieke per modaliteit. Voor wegen is de trajectaanpak leidend. Voor openbaar vervoer voeren we gericht studies uit om de doorstroming te verbeteren.

Beoogd resultaat 2021
·   Zie hiervoor de studies benoemd bij de resultaten van programma onderdelen 5.1 tot en met 5.7 en programma 6

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57