10. Overzicht overhead

Toelichting

Om Provinciale Staten op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, is in het BBV voorgeschreven dat in de begroting op een centrale plek de totale kosten van overhead worden opgenomen. De overhead wordt dus niet aan de afzonderlijke programma's toegerekend.

In dit onderdeel in de begroting wordt dit inzicht gegeven. De overhead bestaat uit:

 • Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch). Projectleiding incl. BRU valt hier buiten.
 • Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
 • P&O/HRM.
 • Inkoop, incl. aanbestedingen en contractmanagement.
 • Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie.
 • Juridische zaken.
 • Bestuurszaken en bestuursondersteuningen.
 • Informatievoorziening en automatisering (ICT).
 • Facilitaire zaken en huisvesting incl. beveiliging.
 • DIV.
 • Managementondersteuning primair proces.

Voor de inhoudelijk toelichting op de ontwikkelingen met betrekking tot de Bedrijfsvoering, verwijzen wij u naar de vanuit het BBV verplichte Paragraaf Bedrijfsvoeringwelke is opgenomen in hoofdstuk 3 van deze begroting.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57