10. Overzicht overhead

Wat gaat dat kosten?

10. Overzicht overhead

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

24.877

32.608

28.983

28.291

27.960

27.944

Kapitaallasten

4.655

4.514

5.484

6.366

6.419

6.473

Materiële lasten

19.530

22.470

19.967

19.443

17.614

16.910

Baten

10.569

2.135

3.424

3.424

3.424

3.392

Totaal Baten

10.569

2.135

3.424

3.424

3.424

3.392

Saldo van dit programma

38.493

57.457

51.010

50.676

48.569

47.935

Stortingen in reserves

344

558

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

444

4.639

21.700

-

-

-

Beslag op de algemene middelen

38.393

53.376

29.310

50.676

48.569

47.935

Reserves Overzicht overhead

Mutaties in de reserves

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Reserve Projecten

-

543

-

-

-

-

Reserve ICT

297

-

-

-

-

-

Reserve Huisvesting

47

15

-

-

-

-

Totaal Stortingen in reserves

344

558

0

0

0

0

Reserve Projecten

-

-

-

-

-

-

Reserve ICT

-

475

3.500

-

-

-

Reserve Huisvesting

444

3.259

18.200

-

-

-

Reserve Frictiekosten Veranderopgave

-

905

-

-

-

-

Totaal Onttrekkingen aan reserves

444

4.639

21.700

0

0

0

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Uitbreidingsinvesteringen

Omschrijving project

Cat.

Krediet (bruto)

Bijdragen derden

Realisatie t/m 2019

Prognose 2020

2021

2022

2023

2024

Lopende investeringen

5000

Huisvesting - eerste stappen in verduurzamen provinciaal vastgoed

A

1.310

0

98

400

812

0

0

0

Totaal lopende investeringen

1.310

0

98

400

812

0

0

0

Nieuwe investeringen

Geen nieuwe investeringen

Totaal nieuwe investeringen

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitbreidingsinvesteringen

1.310

0

98

400

812

0

0

0

(bedragen x € 1.000)

Vervangingsinvesteringen

Cat.

Krediet (bruto)

Bijdragen derden

Realisatie t/m 2019

Prognose 2020

2021

2022

2023

2024

Lopende investeringen

5000

ICT - software

A

3.733

0

532

1.508

1.416

277

0

0

ICT - hardware

A

2.103

0

0

230

0

1.873

0

0

Huisvesting

A

6.712

0

683

3.407

1.148

1.277

197

0

Totaal lopende vervangingsinvesteringen

12.549

0

1.215

5.145

2.564

3.428

197

0

Nieuwe investeringen

Financieel systeem

B

1.969

-

-

-

1.969

-

-

-

Business Intelligence Tool

B

325

-

-

-

-

-

325

-

Facilitair Management Informatie Systeem

B

519

-

-

-

-

-

-

519

Service Management Systeem

B

551

-

-

-

551

-

-

-

Tablets statenleden (GS/PS)

B

110

-

-

-

-

-

-

110

Totaal nieuwe investeringen

3.474

0

0

0

2.520

0

325

629

Totaal vervangingsinvesteringen

16.023

0

1.215

5.145

5.084

3.428

522

629

Type categorie:
A - Reeds goedgekeurde investeringen
B- Nieuwe of aangepaste investeringen worden bij de begroting geaccordeerd door PS
C - Nieuwe (complexe) of aangepaste investeringen die nog separaat aan PS worden voorgelegd.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57