3. Bodem, water, milieu

Wat gaat dat kosten?

3. Bodem, water, milieu

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

3.366

4.557

5.771

5.700

5.604

5.554

Materiële lasten

15.990

24.814

20.324

22.084

18.859

15.962

Baten

6.868

6.030

1.488

1.488

1.488

1.428

Totaal Baten

6.868

6.030

1.488

1.488

1.488

1.428

Saldo van dit programma

12.488

23.341

24.607

26.296

22.975

20.088

Stortingen in reserves

2.026

2.689

-

1.108

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-270

3.847

75

-

-

-

Beslag op de algemene middelen

14.784

22.183

24.532

27.404

22.975

20.088

Reserves Bodem, water, milieu

Mutaties in de reserves

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Reserve Projecten

900

-

-

-

-

-

Reserve Programma Landelijk Gebied

440

2.689

-

1.108

-

-

Reserve Egalisatie Bodemsanering

686

-

-

-

-

-

Totaal Stortingen in reserves

2.026

2.689

0

1.108

0

0

Reserve PUEV

155

-

-

-

-

-

Reserve Projecten

-

75

75

-

-

-

Reserve Programma Landelijk Gebied

-919

-

-

-

-

-

Reserve Egalisatie Bodemsanering

-

3.772

-

-

-

-

Reserve Beheer en Onderhoud (vaar)wegen

494

-

-

-

-

-

Totaal Onttrekkingen aan reserves

-270

3.847

75

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57