5. Bereikbaarheid I - Algemeen

Wat gaat dat kosten?

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

10.005

9.559

13.021

12.568

12.568

11.678

Kapitaallasten

1.747

3.227

3.352

3.083

4.135

4.294

Materiële lasten

53.764

74.046

64.621

62.936

71.623

58.932

Baten

9.268

5.900

1.654

1.551

1.536

2.579

Totaal Baten

9.268

5.900

1.654

1.551

1.536

2.579

Saldo van dit programma

56.248

80.932

79.340

77.036

86.790

72.325

Stortingen in reserves

8.494

40.384

9.982

11.057

8.500

8.500

Onttrekkingen aan reserves

27.413

62.785

103.808

25.227

31.216

22.563

Beslag op de algemene middelen

37.329

58.530

-14.486

62.866

64.074

58.262

Reserves Bereikbaarheid I - Algemeen

Mutaties in de reserves

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Reserve VERDER

-

19.000

8.500

8.500

8.500

8.500

Reserve Mobiliteitsprogramma

4.100

21.124

1.482

2.557

-

-

Reserve Beheer en Onderhoud (vaar)wegen

4.394

260

-

-

-

-

Totaal Stortingen in reserves

8.494

40.384

9.982

11.057

8.500

8.500

Reserve VERDER

7.386

19.000

8.500

8.500

8.500

8.500

Reserve Projecten

295

-

-

-

-

-

Reserve Mobiliteitsprogramma

19.732

28.237

80.660

12.779

16.744

11.624

Reserve Masterplan Soesterberg

-

2.509

-

-

-

-

Reserve Gladheidsbestrijding

-

260

-

-

-

-

Reserve Ecoducten

-

-

11.108

-

-

-

Reserve Beheer en Onderhoud (vaar)wegen

-

12.780

3.540

3.948

5.972

2.439

Totaal Onttrekkingen aan reserves

27.413

62.785

103.808

25.227

31.216

22.563

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Uitbreidingsinvesteringen

Omschrijving project

Cat.

Krediet (bruto)

Bijdragen derden

Realisatie t/m 2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025-2029

Lopende investeringen

5000

Provinciale wegen

A

226.143

88.786

7.576

8.588

12.927

33.311

59.516

62.232

41.993

Fiets

A

3.119

0

192

831

1.545

150

0

0

130

Verkeersveiligheid

A

3.970

0

72

758

2.355

0

0

700

0

Totaal lopende investeringen

233.232

88.786

7.840

10.177

16.827

33.461

59.516

62.932

42.123

Nieuwe investeringen

Geen nieuwe investeringen

Totaal nieuwe investeringen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitbreidingsinvesteringen

233.232

88.786

7.840

10.177

16.827

33.461

59.516

62.932

42.123

(bedragen x € 1.000)

Vervangingsinvesteringen

Cat.

Krediet (bruto)

Bijdragen derden

Realisatie t/m 2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025-2029

Lopende investeringen

Provinciale wegen

A

128.761

0

1.506

7.876

330

3.765

3.433

3.665

107.375

Vaarwegen

A

20.890

0

1.368

0

8.717

6.943

175

354

3.333

Totaal lopende investeringen

149.651

0

2.874

7.876

9.047

10.708

3.608

4.019

110.708

Nieuwe investeringen

Duikerbrug N484

B

330

-

-

-

-

330

-

-

-

N199, traject 8 (Rondweg Noord)

B

400

-

-

-

-

400

-

-

-

Omschrijving project

B

267

267

N210, traject 20 (Schoonhoven Lopik)

B

668

-

-

-

-

668

-

-

-

N210, traject 21 (Lopik N204)

B

869

-

-

-

-

869

-

-

-

N225, traject 37 (Driebergen-Doorn)

B

1.270

-

-

-

1.270

-

-

-

N228, traject Montfoort

B

2.953

-

-

2.953

-

-

-

N229, traject 62 (Odijk-Werkhoven)

B

311

-

-

-

311

-

-

-

-

N484A, traject 114 (deel PZH)

B

1.779

-

-

-

-

1.779

-

-

-

N204, traject 17

B

101

-

-

-

-

-

-

101

-

Vervanging Kwaliteitcentrale

B

400

0

0

0

400

0

0

0

0

Totaal nieuwe investeringen

9.348

0

0

0

4.934

4.046

267

101

0

Totaal Vervangingsinvesteringen

158.999

0

2.874

7.876

13.981

14.754

3.875

4.120

110.708

Type categorie:
A - Reeds goedgekeurde investeringen
B- Nieuwe of aangepaste investeringen worden bij de begroting geaccordeerd door PS
C - Nieuwe (complexe) of aangepaste investeringen die nog separaat aan PS worden voorgelegd.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57